YOGA hos Gaia Balanse

HØST 2020


KJÆRE ELEVER OG VENNER!

Jeg håper av hele mitt hjerte at vi sees ved oppstart i uke 34!

Høstens semester har start i uke 34, fra mandag 17.august, og avsluttes for julefri i uke 51 hvor torsdag 17.12 er siste dag for ukens faste kurs.

Det er en markant reduksjon i antallet plasser denne høsten.

Vær oppmerksom!

TIMEPLAN HØST:

Mand 09.30 - 11.00 for alle

Tirdag 17.10 - 18.40  mot stress, utmattelse og utbrenthet

Tirsdag 19.00 - 20.30 chakrabalansering 

Torsdag 17.10 - 18.40  for alle

Torsdag 19.00 - 20.30 fordypning

BETINGELSER FOR PÅMELDING:

I denne tiden må de vanlige betingelsene for påmelding til kurs endres. Når vi er klare for påmelding til kurs er dette de betingelsene du må forholde deg til:

1. Din påmelding er bindende. Det betyr at du melder deg på fordi du ønsker en plass på kurset.

Melder du deg av innen 7 dager før oppstart betaler du et gebyr pålydende 990kr.

Melder du deg av senere vil du måtte betale hele kursprisen.

2. Du kan ikke møte til timen du er påmeldt til dersom du ikke er helt frisk.

Mister du en kurstime, vil du få ta denne igjen på et annet kurs så lenge det er plass.

Møter du syk har kursleder rett, og plikt til, å sende deg hjem.

3. Blir kurset avlyst, fordi myndighetene krever det, får du to valg:

a) Du får overført din plass til en plass på nettundervisning. Det betyr at du får fri bruk av undervisning på nett i samme kursperiode. Det betyr at 90 minutter/uke byttes ut med 10 080 minutter/uke. Dette for at du skal kunne fortsette din praksis.

b) Du får tilbake resterende kursbeløp.

4. Du vil få tydelig beskjed om hvordan vi alle skal forholde oss til regler for smittevern før vi sees for kurs.

PÅMELDING:

Påmelding er via epost til post@gaiabalanse.no

Du får bekreftelse på plass.

Til deg!

Jeg håper av hele mitt hjerte at du er med videre.

Varm hilsen Monica som håper at du tar kontakt dersom du har lyst, eller har noen spørsmål.


Share on Google+Share on LinkedIn